Ma t/m za geopend van 09.00 - 17.00 uur.

Privacyverklaring

Inleiding

Metalura B.V. (“Metalura”), verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met wet- en regelgeving en respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website. In deze privacyverklaring legt Metalura uit welke (persoons)gegevens zij verzamelt en verwerkt en voor welke doeleinden.

Toepasselijkheid

Deze verklaring ziet op de gegevensverwerking van Metalura, gevestigd te Alblasserdam, kantoorhoudende te (2952 CA) Alblasserdam in het Van Hennaertweg 2, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52516539.

Verwerking

Metalura verwerkt de door haar klanten en/of relaties en hun werknemers verstrekte persoonlijke informatie (“Persoonsgegevens”) en bedrijfsinformatie, alsmede data verkregen vanuit bezoek en gebruik van de website(s) van Metalura.

Gegevens (kunnen) worden verzameld bij het aangaan van een klantrelatie, het abonneren op de nieuwsbrief, het invullen van het online contactformulier, contact met onze sales- of serviceafdeling en het opvragen van informatie. Metalura behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig.

Analyse

Metalura gebruikt Hotjar om de behoefte van gebruikers beter te begrijpen. En de service en ervaring van de website te verbeteren. Hotjar is een technische dienst die Metalura helpt de ervaring van gebruikers beter te begrijpen. (Bijvoorbeeld: hoe lang een websitebezoek duurt, op welke links er wordt geklikt en wat gebruikers wel of niet fijn vinden, etc.) Dit helpt Metalura om de website te verbeteren en onderhouden op basis van gebruikersfeedback. Hotjar gebruikt cookies en andere technologie om data over het gebruikersgedrag en hun apparaten te verzamelen (om precies te zijn het IP adres van een apparaat (geanonimiseerd opgeslagen), schermformaat, apparaat type (uniek apparaat ID), browser informatie, geografische locatie (land), voorkeurstaal van de browser). Hotjar slaat deze informatie op in een gebruikersprofiel met pseudoniem. Noch Hotjar, noch Metalura zal deze informatie ooit gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of om deze gegevens te koppelen aan verdere gegevens van een individuele gebruiker. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Hotjar. U kunt het opslaan van gegevens met Hotjar stoppen door uw cookie-instellingen aan te passen.

Doel

Metalura gebruikt de verzamelde gegevens van haar klanten en/of relaties voor het aangaan en onderhouden van commerciële relaties, het verbeteren van haar dienstverlening, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor marketingdoeleinden (denk aan het verzenden van reclame-uitingen, nieuwsbrieven en andere informatie over nieuwe producten en diensten van Metalura) en voor het beantwoorden van vragen en het in behandeling nemen van klachten.

Bewaartermijn

Metalura bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van bovengenoemde doeleinden en houdt zich voorts aan wettelijke bewaartermijnen.

Beveiligingsmaatregelen

Metalura heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot enige persoonlijke of bedrijfsinformatie die Metalura verwerkt.

Nieuwsbrief

Metalura verstuurt regelmatig een nieuwsbrief waarmee geïnteresseerden op de hoogte worden gehouden van haar producten, bedrijfsactiviteiten en service. E-mailadressen van bestaande klanten worden automatisch toegevoegd aan de daarvoor bestaande verzendlijst. Iedere nieuwsbrief van Metalura bevat een goedwerkende afmeldlink, zodat u zich eenvoudig weer kunt uitschrijven.

Uw rechten

Wanneer Metalura uw Persoonsgegevens verwerkt, heeft u (in bepaalde omstandigheden) het recht om inzage, rectificatie en wissing van uw Persoonsgegevens te vragen en het recht om de verwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking en het recht om uw gegevens over te dragen.

Indien u Metalura toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw Persoonsgegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór het moment van intrekking daarvan. Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Voor vragen of klachten over bovengenoemde rechten of het privacy beleid van Metalura kunt u te allen tijde contact opnemen via avg@metalura.nl.

Derden

De Persoonsgegevens worden door Metalura niet aan derden verstrekt en/of verkocht zonder uw toestemming, tenzij Metalura daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Links

Op de websites van Metalura treft u mogelijk een aantal links naar andere websites van organisaties. Metalura kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het privacybeleid van de betreffende organisaties te raadplegen.

Wijzigingen

Metalura behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om geregeld via deze website de privacy verklaring te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

Bezoekadres
Openingstijden

Ma t/m za geopend van 09.00 - 17.00 uur.

Maak een afspraak voor een bezoek aan ons Experience Center of voor advies aan huis

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks inspiratie, nieuws en promoties.

Klanten beoordelen ons met een